WNCAA

UCLA女篮

完场

63-48

华盛顿大学(女)

 • 聊天
 • 直播
 • 交锋
 • 数据

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看华盛顿大学(女)vsUCLA女篮高清直播! 纬来体育直播网址为您提供华盛顿大学(女)对阵UCLA女篮直播地址, 华盛顿大学(女)直播和UCLA女篮直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入纬来体育直播网址首页即可获取最新直播信号。 喜欢看华盛顿大学(女)VSUCLA女篮比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 纬来体育直播网址,免费看7*24小时WNCAA滚动直播。

赛事分类: WNCAA
球队名称: 华盛顿大学(女) vs UCLA女篮
比赛时间:2022年01月15日 11:00
赛事信息:本场包含了华盛顿大学(女)vsUCLA女篮直播信息,纬来体育直播网址将对本场进行视频直播。
 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  58-46

  30-25

  华盛顿大学(女)

  让分:-14.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  50-84

  16-37

  UCLA女篮

  让分:16.5

  总分:124.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  85-80

  25-35

  华盛顿大学(女)

  让分:-11.5

  总分:128.5

华盛顿大学(女)

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  58-42

  32-16

  内华达女篮

  让分:-10.5

  总分:115.5

 • 【WNCAA】

  西雅图女篮

  59-77

  29-40

  华盛顿大学(女)

  让分:9.5

  总分:122.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  53-61

  23-33

  路易斯维尔大学女篮

  让分:9.5

  总分:122.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  72-65

  27-25

  北亚利桑那女篮

  让分:-15.5

  总分:127.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  57-51

  28-25

  圣地亚哥女篮

  让分:-13.5

  总分:110.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  62-54

  32-27

  北亚利桑那女篮

  让分:-10.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  南佛罗里达女篮

  57-53

  38-29

  华盛顿大学(女)

  让分:-1.5

  总分:117.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  58-46

  30-25

  华盛顿大学(女)

  让分:-14.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  科罗拉多州大学女篮

  54-68

  28-34

  华盛顿大学(女)

  让分:-6.5

  总分:123.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿州立大学女篮

  61-52

  27-35

  华盛顿大学(女)

  让分:-9.5

  总分:127.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  50-55

  18-25

  科罗拉多州大学女篮

  让分:3.5

  总分:122.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  78-61

  41-31

  犹他大学女篮

  让分:-2.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  50-84

  16-37

  UCLA女篮

  让分:16.5

  总分:124.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  54-63

  22-18

  南加利福尼亚大学女篮

  让分:1

  总分:133.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  48-74

  19-41

  斯坦福女篮

  让分:19.5

  总分:132.5

 • 【WNCAA】

  俄勒冈女篮

  69-52

  32-23

  华盛顿大学(女)

  让分:-20.5

  总分:126.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  52-60

  16-37

  华盛顿州立大学女篮

  让分:-4.5

  总分:132.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  77-48

  37-31

  杨百翰大学美洲豹女篮

  让分:-1.5

  总分:124.5

 • 【WNCAA】

  犹他大学女篮

  72-63

  30-36

  华盛顿大学(女)

  让分:4

  总分:136.5

 • 【WNCAA】

  俄勒冈女篮

  92-56

  46-24

  华盛顿大学(女)

  让分:-29.5

  总分:143.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  75-66

  40-30

  南加利福尼亚大学女篮

  让分:1.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  亚利桑那州立女篮

  72-68

  34-26

  华盛顿大学(女)

  让分:-12.5

  总分:122.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  61-52

  37-24

  科罗拉多州大学女篮

  让分:-3

  总分:131.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  65-74

  25-38

  犹他大学女篮

  让分:-4.5

  总分:136.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  60-92

  30-38

  加利福尼亚女篮

  让分:21.5

  总分:155.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  74-81

  22-39

  加利福尼亚女篮

  让分:-7.5

  总分:134.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  85-80

  25-35

  华盛顿大学(女)

  让分:-11.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  58-66

  38-29

  亚利桑那女篮

  让分:7.5

  总分:120.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  66-59

  21-26

  华盛顿州立大学女篮

  让分:5.5

  总分:135.5

 • 【WNCAA】

  斯坦福女篮

  77-56

  32-32

  华盛顿大学(女)

  让分:-15.5

  总分:130.5

UCLA女篮

 • 【WNCAA】

  科罗拉多州大学女篮

  71-63

  28-25

  UCLA女篮

  让分:-3.5

  总分:127.5

 • 【WNCAA】

  康涅狄格大学女篮

  71-61

  28-30

  UCLA女篮

  让分:-2.5

  总分:129.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  112-33

  55-12

  圣荷西州立女篮

  让分:-19.5

  总分:135.5

 • 【WNCAA】

  圣约翰女篮

  65-73

  32-39

  UCLA女篮

  让分:11.5

  总分:142.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  69-75

  32-39

  肯特州立女篮

  让分:-11.5

  总分:135.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  69-57

  32-29

  弗吉尼亚大学女篮

  让分:-15.5

  总分:127.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  73-46

  34-26

  加州州立北岭分校女篮

  让分:-28.5

  总分:130.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  69-48

  40-26

  怀俄明大学女篮

  让分:20.5

  总分:116.5

 • 【WNCAA】

  斯坦福女篮

  75-55

  43-20

  UCLA女篮

  让分:-11.5

  总分:130.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  58-49

  25-17

  亚利桑那女篮

  让分:-3.5

  总分:126.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  58-46

  30-25

  华盛顿大学(女)

  让分:-14.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  64-71

  31-36

  俄勒冈州立大学女篮

  让分:-9.5

  总分:139.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  83-56

  46-22

  俄勒冈女篮

  让分:1.5

  总分:135.5

 • 【WNCAA】

  犹他大学女篮

  58-69

  25-35

  UCLA女篮

  让分:15.5

  总分:136.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿大学(女)

  50-84

  16-37

  UCLA女篮

  让分:16.5

  总分:124.5

 • 【WNCAA】

  华盛顿州立大学女篮

  67-63

  35-35

  UCLA女篮

  让分:8.5

  总分:137.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  60-57

  33-21

  亚利桑那州立女篮

  让分:-15.5

  总分:116.5

 • 【WNCAA】

  斯坦福女篮

  66-70

  36-41

  UCLA女篮

  让分:-10.5

  总分:136.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  68-66

  32-21

  华盛顿州立大学女篮

  让分:-11.5

  总分:132.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  92-67

  52-28

  犹他大学女篮

  让分:-17.5

  总分:134.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  49-61

  26-31

  斯坦福女篮

  让分:7.5

  总分:137.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  51-67

  21-25

  斯坦福女篮

  让分:4.5

  总分:136.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  77-54

  39-22

  犹他大学女篮

  让分:-16.5

  总分:146.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  83-74

  26-31

  俄勒冈州立大学女篮

  让分:-3.5

  总分:132.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  66-80

  28-48

  俄勒冈女篮

  让分:9.5

  总分:148.5

 • 【WNCAA】

  斯坦福女篮

  69-79

  30-35

  UCLA女篮

  让分:-7.5

  总分:135.5

 • 【WNCAA】

  亚利桑那州立女篮

  61-70

  34-32

  UCLA女篮

  让分:1.5

  总分:126.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  85-80

  25-35

  华盛顿大学(女)

  让分:-11.5

  总分:128.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  70-58

  31-31

  亚利桑那女篮

  让分:-3.5

  总分:125.5

 • 【WNCAA】

  UCLA女篮

  83-59

  34-23

  南加利福尼亚大学女篮

  让分:-16.5

  总分:126.5

顶部